กสอ.เร่งสร้างการรับรู้ตราสัญลักษณ์ Thailand Textiles Tag 2021

hailand Textiles Tag ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตในประเทศไทยและได้รับการพัฒนาคุณภาพ โดยผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล