กสอ.จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้คุณภาพสิ่งทอไทย Thailand Textiles Tag ต่อเนื่อง

ในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ได้ตราสัญลักษณ์ คุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย อาทิ ผลิตภัณฑ์หน้ากากผ้า ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า แฟชั่น ไลฟ์สไตล์