วิธีทำความสะอาดภายในรถยนต์ ฆ่าเชื้อ 7 จุดเสี่ยง COVID-19

มีวิธีทำความสะอาดภายในรถยนต์มาฝาก ฆ่าเชื้อ 7 จุดเสี่ยง COVID-19 ด้วยวิธีทำความสะอาดที่ถูกต้อง หมั่นทำเป็นประจำอย่าให้ขาด ในช่วงที่ COVID-19 ยังคงระบาดอยู่แบบนี้ รับรองว่าฆ่าเชื้อที่อาจหลงมาอยู่ในรถของเราได้อยู่หมัดแน่นอน!