NIA จัด การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564

เอ็นไอเอ เปิดม่าน “การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564” รุกเฟ้นหานวัตกรรมเพชรน้ำดีเพื่อชิงรางวัลนวัตกรรมอันทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย