กาแฟเขาช่อง ชวนแฟนๆ ท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่อง SEASON2 เก็บแยก แลกดื่ม

แคมเปญ “ท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่อง SEASON2 เก็บแยก แลกดื่ม” ซึ่งแคมเปญนี้ นอกจากจะช่วยลดพลาสติกในชุมชนแล้ว ยังเป็นการปลุกกระแสให้คนแคร์โลก ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน และยังเป็นการคืนกำไรให้ลูกค้าอีกด้วย

#PRNews กาแฟเขาช่อง มอบถนนสีเขียว สร้างจากบรรจุภัณฑ์กาแฟเขาช่องและขยะพลาสติก

“ท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่อง” สร้างสรรค์ประโยชน์อย่างยั่งยืนมอบถนนสีเขียว จากการ Upcycling บรรจุภัณฑ์กาแฟเขาช่องและขยะพลาสติกแห่งแรกของประเทศไทย ในอุทยานแห่งชาติ