ทำความรู้จักกับขนมวันสารทเดือนสิบ และความหมายดี ๆ ที่แฝงอยู่

วันสารทเดือนสิบ เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สำคัญของชาวภาคใต้ ซึ่งเป็นประเพณีในการแสดงความกตัญญูที่มีต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ นอกจากนี้ในวันสารทเดือนสิบ ยังมีขนมที่มีความหมายดี ๆ แฝงอยู่ด้วย