โซล-เอ็น ผงาดบุกตลาด ดันเครื่องฆ่าเชื้อโรค นวัตกรรมไทย เพื่อคนไทย

เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศและไวรัส โซล-เอ็น เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากงานวิจัยและพัฒนาจากนักวิทยาศาสตร์ไทยด้านจุลชีววิทยาที่มีความเชี่ยวชาญ