รู้จักกับ 6 นิสัยที่ควรทำทุกวันให้เป็นกิจวัตร เพื่อเป็นคนที่มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี

การทำอะไรดี ๆ ให้กับตัวเองในทุก ๆ วัน จะทำให้คุณมีความสุข และรู้สึกดีไปทั้งวัน อีกทั้งยังช่วยให้คุณจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ในการทำสิ่งเหล่านี้ ควรทำแบบไม่ตึงเกินไป เพราะตีงไปก็ไม่ดี หย่อนไปก็ไม่ดี