ถ่ายรูปออกมาให้สวย ด้วยการเลือกช่วงเวลาของแสงที่ถูกต้อง

แสง เป็นตัวกำหนดมิติของภาพที่เราจะถ่ายรูปหรือวิดีโอ ดังนั้น วันนี้เราจะมาแนะนำการเลือกแสงขากธรรมชาติสำหรับถ่ายรูปกลางแจ้งมาบอกกันค่ะ ว่าถ่ายช่วงไหนถึงจะดี รูปถึงออกมาสวย มาฝากกันค่ะ