TOA ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 0.26 บาทต่อหุ้น

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ผู้นำนวัตกรรมสีทาอาคารและผลิตภัณฑ์ปกป้องพื้นผิวแบบครบวงจรในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อรายงานผลดำเนินงานประจำปี 2563

TOA มอบถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด น้อมถวายเป็นพระราชกุศล

ละออ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) พร้อมด้วย ร.ท.พญ.ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ มอบถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มกรุงธนเหนือที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

TOA และมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคฮีโมฟีเลีย

ละออ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ พร้อมด้วย ร.ท.พญ.ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ มอบเงินจำนวน 200,000 บาท ให้แก่ เด็กชายสืบพงษ์ ธรรมสุข ผู้ป่วยเด็กโรคเลือดออกง่าย หรือฮีโมฟีเลียชนิดรุนแรง

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ (TOA Group) เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2564

กลุ่มบริษัท ทีโอเอ โดยมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ กำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่เรียนดีและเรียนปานกลาง ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงระดับปริญญาตรี ที่มีความประพฤติดี มีความกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

TOA ยังยืนหนึ่ง คาดรายได้ปี 64 เติบโต 10% พร้อมบุกตลาดวัสดุก่อสร้างอย่างครบวงจร

TOA ผู้นำนวัตกรรมสีทาอาคารและผลิตภัณฑ์ปกป้องพื้นผิวแบบครบวงจรในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ประกาศเป้าหมายการเติบโตปี 2564 รายได้เพิ่มขึ้น 10% ด้วย กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่เติบโตมากกว่าการเป็นธุรกิจสีเบอร์หนึ่งในประเทศ

TOA คว้ารางวัล ASEAN CG Scorecard Award 2019

TOA โดย คุณจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับรางวัล ASEAN CG Scorecard Award 2019 ประเภท ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์กลางในการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน