TOA ไม่ทิ้งกัน เดินหน้าภารกิจเคียงข้างคนไทย สู้ภัย…โควิด-19 ระลอก 3 ไปด้วยกัน

TOA ไม่รีรอ เร่งระดมสรรพกำลังส่งมอบความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่น ….. “TOA ไม่ทิ้งกัน สู้ภัยโควิด-19”