TOA เดินหน้า ต่อลมหายใจ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

TOA ตระหนักดีว่าวิกฤตการณ์นี้จำเป็นต้องเร่งจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้อย่างทั่วถึง เพื่อที่จะช่วยต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

TOA ไม่ทิ้งกัน มอบยิปซัมสร้างแผงกั้นเตียงผู้ป่วยโควิด-19

จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรง ส่งผลให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาลจำเป็นต้องสร้างโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ต่างๆ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

TOA ครองแชมป์แบรนด์สีอันดับ 1 ในใจผู้บริโภค ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

TOA ได้รับการโหวตให้เป็นแบรนด์สีอันดับ 1 ในใจผู้บริโภค Thailand’s Most Admired Brand 2021 ในหมวดวัสดุก่อสร้าง (กลุ่มสีทาภายใน/ภายนอก)

TOA ไม่ทิ้งกัน ส่งความห่วงใยสู่กรมราชทัณฑ์

TOA ห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำ และทัณฑสถาน จึงเดินหน้า ภารกิจ … TOA ไม่ทิ้งกัน ส่งความห่วงใยสู่กรมราชทัณฑ์

TOA ไม่ทิ้งกัน เดินหน้าภารกิจเคียงข้างคนไทย สู้ภัย…โควิด-19 ระลอก 3 ไปด้วยกัน

TOA ไม่รีรอ เร่งระดมสรรพกำลังส่งมอบความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่น ….. “TOA ไม่ทิ้งกัน สู้ภัยโควิด-19”

1 2 4