ซิตี้แบงก์ ชวนอัปเดตข้อมูลทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนโลกครึ่งปีหลัง 2565

ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย เชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจ ร่วมงานสัมมนาพิเศษจับตา “ทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนโลกครึ่งปีหลัง 2565” (Citigold Mid-Year Outlook 2022) โดยนักวิเคราะห์ซิตี้ และ บลจ. ชั้นนำ ได้แก่ Wellington Management และ PIMCO โดยผู้เข้าฟังจะได้รับฟังข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่การลงทุน อาทิ ข้อมูลสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนหลายภูมิภาคทั่วโลก แนวโน้มและปัจจัยหนุนเศรษฐกิจในตลาด