นกแอร์ไม่เคยหยุด…และจะไม่หยุด เพื่อคนไทยทุกคน

สายการบินนกแอร์ สายการบินของคนไทย มองเห็นและเข้าใจทุกความจำเป็นของคนไทยในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ ถึงแม้จะเข้าใจดีว่ามาตรการจำกัดการเดินทางต่างๆนั้นส่งผลดีต่อการควบคุมการระบาด แต่ยังมีผู้โดยสารที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการเดินทาง