บำรุงราษฎร์ แจงทุกเรื่องต้องรู้กับวัคซีนทางเลือก ‘โมเดอร์นา’ ใครบ้างควรฉีด / ประสิทธิภาพ / ผลข้างเคียง / วิธีจอง

บำรุงราษฎร์นำทีมแจงทุกเรื่องต้องรู้กับวัคซีนทางเลือก ‘โมเดอร์นา (Moderna)’ ใครบ้างควรฉีด ประสิทธิภาพ ผลข้างเคียง กำหนดการเปิดจองวัคซีนและช่องทาง