บ้านปูเปิดตัวบอร์ดเกมรูปแบบออนไลน์ ในชื่อ “Recharge” ธีมความยั่งยืนด้านพลังงาน

บ้านปู เปิดตัวบอร์ดเกม “Recharge” รูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการต่อยอดหลังจากบอร์ดเกมนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบบอร์ดเกมในหัวข้อ Energy Sustainability