ประกันสังคม ขอความร่วมมือผู้ประกันตน ม.40 ลงทะเบียนแล้วรีบจ่ายเงินสมทบงวดแรก รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

ผู้ประกันตน ม.40 ลงทะเบียนแล้ว รีบจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในเดือน กรกฎาคม 2564 เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 1 เดือน หากจ่ายช้ากว่านี้ถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขการรับเงินเยียวยา