เปิดตัวปลั๊กไฟ DATA DT16A มาตรฐาน มอก. รองรับกำลัง 3,680 วัตต์

DATA ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปลั๊กไฟมากว่า 35 ปี เปิดตัวสินค้าใหม่ ปลั๊กไฟ DATA DT16A รองรับมาตรฐาน มอก. ที่พึ่งประกาศใช้ สามารถรองรับกำลัง 3,680 วัตต์ กระแสไฟ 230 โวลต์