TOA ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 0.26 บาทต่อหุ้น

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ผู้นำนวัตกรรมสีทาอาคารและผลิตภัณฑ์ปกป้องพื้นผิวแบบครบวงจรในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อรายงานผลดำเนินงานประจำปี 2563