“พีไฟว์กรุ๊ป” อยากให้ช่วยกันอุดหนุนคนแก่เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจในยุคโควิด-19

พีไฟว์กรุ๊ป ภายใต้กิจกรรม “Family To Family” ครอบครัวสู่ครอบครัว ถ้าหากพบเจอผู้สูงอายุขายของอยู่ตามข้างทาง