“พรีไซซ” รวมพลังสามัคคีกับสภากาชาดไทยสู้ภัยโควิด19

ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 ที่ต้องกักกันตน ผ่านทางสภากาชาดไทย ซึ่งกำลังเปิดรับบริจาคเงิน สิ่งของและอุปกรณ์ทางการแพทย์