ผ่ากลยุทธ์ “พัทยาฟู้ด” กว่า 44 ปี นำ “นอติลุส” ครองใจผู้บริโภคมายาวนาน

“กลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด” ผู้นำตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเล ที่อยู่เคียงคู่สังคมไทยมายาวนานกว่า 44 ปี ด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ ภายใต้หลักแนวคิด “เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้บริโภคอย่างองค์รวม” พร้อมขับเคลื่อนส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่ผู้บริโภคทั่วโลก ท่ามกลางภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมต่างๆ พลิกตำราปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตที่เข้มแข็งและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เป็นปรัชญาในการทำงานมาโดยตลอด คือ การพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปสงค์-อุปทาน ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม