ฟิตลิงก์ สปอร์ตคลับ จัดโปรฯ ไตรมาส 1 “Smart Fit Smart Choice”

ฟิตลิงก์ สปอร์ตคลับ จัดโปรฯ ไตรมาส 1 “Smart Fit Smart Choice” รับกระแสผู้บริโภคที่มีหลากหลายความต้องการมากขึ้น ให้เลือกสมัครได้ตามใจคุณ โดยยังคงต้องการมีสุขภาพแข็งแรงแต่จะเลือกให้คุ้มค่าเหมาะสมกับเศรษฐกิจของตนเองมากขึ้น