TOA พร้อมพนักงานจิตอาสา มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน

พนักงานจิตอาสา TOA มอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ในงานพิธีทำบุญบูรณะปฏิสังขรณ์ ยกวัดร้างให้เป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบอายุพระพุทธศาสนาต่อไป