ร่วมบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ณ มูลนิธิกระจกเงา

นภัสสรณ์ ณรงค์อินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และพนักงาน โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ร่วมกันนำเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มบริจาคให้แก่ มูลนิธิกระจกเงา กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ซึ่งทางโรงแรมฯ ได้รวบรวมโดยเปิดรับบริจาคจากพนักงานภายในโรงแรมตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา