รพ.ไทยนครินทร์ เปิดอาคารรังสีรักษา อย่างเป็นทางการ

พิธีเปิดอาคารรังสีรักษาและการลงนามบันทึกข้อตกลง Eastern Cancer Network” การก่อตั้งเครือข่ายการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในภาคตะวันออกของประเทศไทย เพื่อการส่งต่อผู้ป่วย การใช้อุปกรณ์ร่วมกันเพื่อให้มีประโยชน์สูงสุดคุ้มค่า ประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทั้งเป็นความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการระหว่างเครือข่าย