BeeBar เผยประโยคแบบไหนที่อีกฝ่ายคิดเกินเพื่อน เพราะเพื่อนกันไม่พูดแบบนี้

สัญญาณไหนที่ผู้ใช้แอปพลิเคชัน BeeBar เห็นแล้วรู้สึกได้ว่าอีกฝ่ายต้องคิดเกินเพื่อนแน่ๆ ทีมงานได้รวบรวมประโยคแชตจากผู้ใช้