“บาโอจิ” มอบ “หน้ากากอนามัยเด็ก” ให้กับ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม ผ่านประธานรัฐสภา

“บาโอจิ” มอบ “หน้ากากอนามัยเด็ก” จำนวน 300,000 ชิ้น ให้กับ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม ผ่านประธานรัฐสภา