#PRNews ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับชุมชน ปิดไฟลดโลกร้อน Earth Hour

เมื่อเร็วๆนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ รณรงค์กิจกรรม Earth Hour 2021 เชิญชวนหน่วยราชการและชุมชน ปิดไฟลดโลกร้อนเป็นเวลา 1 ชั่วโมงโดยพร้อมเพรียงกันทั่วโลกในวัน Earth Hour พร้อมแจกสติ๊กเกอร์ประหยัดพลังงานให้กับประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรี

ดั๊บเบิ้ล เอ รวมพลังคนไทย ปิดไฟให้โลกพักกับกิจกรรม Earth hour 2021

ดั๊บเบิ้ล เอ นำทีมพนักงาน เชิญชวนคนไทยร่วมกิจกรรม “Earth Hour 2021 ชวนปิดไฟให้โลกพัก” ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคมนี้ ตั้งแต่เวลา20.30-21.30 น. เป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมกันทั่วโลก เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานและร่วมลดโลกร้อน