เรียนออนไลน์ “การบริหารกำไรและการกำหนดราคาที่เหมาะสมกับตลาดและกลุ่มเป้าหมาย” กับ วิทยาลัยดุสิตธานี

จัดหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ “การบริหารกำไรและการกำหนดราคาที่เหมาะสมกับตลาดและกลุ่มเป้าหมาย” ขึ้น ในวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2564

เริ่มต้นธุรกิจอาหารอย่างมืออาชีพ หลักสูตร “การจัดการร้านอาหารสำหรับผู้ประกอบการ”

วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดอบรมหลักสูตร การจัดการร้านอาหารสำหรับผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ 18 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

อยู่บ้านก็เป็นเชฟได้ กับ “คอร์สเรียนทำอาหารออนไลน์” ของ วิทยาลัยดุสิตธานี

คอร์สเรียนทำอาหารออนไลน์” (DTC Online Education) สำหรับบุคคลทั่วไปซึ่งสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ตามวันเวลาที่สะดวก

ดุสิตธานี จัดหลักสูตร “การจัดการร้านอาหารสำหรับผู้ประกอบการ”

เรียนรู้และวางแผนกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ กับหลักสูตร “การจัดการร้านอาหารสำหรับผู้ประกอบการ” ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี

เรียนรู้เพื่อเข้าถึงทุกช่องทางในยุคดิจิทัลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ กับหลักสูตร “การตลาดโดยสื่อดิจิทัล” ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี

หลักสูตร “การตลาดโดยสื่อดิจิทัล” ขึ้น ในวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2564 สำหรับผู้สนใจทุกคนที่พร้อมจะพัฒนาความรู้การตลาดเข้าถึงกลุ่มลูกค้า

หลักสูตร “ขนมหวานญี่ปุ่น – Japanese Desserts” ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี

เรียนรู้และลงมือปฏิบัติกับการทำขนมหวานยอดนิยมสไตล์ญี่ปุ่น ในหลักสูตร “ขนมหวานญี่ปุ่น – Japanese Desserts” ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี

1 2