แนะนำวิธีคิดเปอร์เซ็นต์ แบบง่ายๆ บน Excel และเครื่องคิดเลข

การคิดเปอร์เซ็นต์ คือ การแสดงผลสัดส่วนของจำนวนหนึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนทั้งหมด เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการวัดสัดส่วนหรืออัตราส่วนของสิ่งต่าง ๆ โดยมักใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงผลการวิจัย เช่น สัดส่วนของผู้ประกอบการที่มีธุรกิจเล็ก ๆ ในประเทศ 10% ของจำนวนผู้ประกอบการทั้งหมด หรือสัดส่วนของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแต่ไม่ได้หางานทำในขณะนั้น 20% ของนักศึกษาทั้งหมด ซึ่งสามารถคำนวณได้โดยการหารจำนวนที่ต้องการวัดด้วยจำนวนทั้งหมดแล้วคูณ 100% ในบทความนี้เราจะแนะนำวิธีคิดเปอร์เซ็นต์ แบบง่ายๆ บน Excel และเครื่องคิดเลข