วิธีทำลายเอกสารสำคัญ ที่มีข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวอย่างถูกวิธีก่อนทิ้งหรือขาย

การทิ้งหรือทำลายเอกสารสำคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประชาชน ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือใบเสร็จรับเงิน ทั้งนี้รวมไปถึงเอกสารภายในองค์กร ที่มีการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ไว้ และเอกสารเหล่านี้ล้วนเป็นเอกสารที่มักเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือเป็นส่วนตัว ดังนั้น ในบทความนี้เราจะมาแนะนำวิธีทำลายเอกสารสำคัญ ที่มีข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวอย่างถูกวิธีก่อนทิ้งหรือขาย มาฝากทุกคนกันค่ะ