สจล. ชี้ 4 กลุ่มนวัตกรรม แห่งอนาคตที่โลกยุคใหม่ต้องการ พร้อมโชว์สิ่งประดิษฐ์สุดล้ำตอกย้ำความเป็นเจ้าแห่งนวัตกรรมระดับโลก ในงาน “K-Engineering World Tour & Workshop 2022”

โดย สจล. นำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ล้ำสมัยที่ตอบโจทย์เทรนด์ 4 นวัตกรรมแห่งอนาคต อาทิ รถไฟไทยทำ รถไฟฟ้า Unicon เสาไฟอัจฉริยะ สามล้อไฟฟ้าสำหรับผู้สูงอายุ หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อ RAIBO – X เครื่องฟังตรวจดิจิทัล ตู้จ่ายยาอัจฉริยะ และอีกมากมาย มาจัดแสดงในงาน K-Engineering World Tour & Workshop 2022 ซึ่งเป็นการแสดงผลงานนวัตกรรม โครงงาน และผลงานวิจัยทางวิศวกรรมของคณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 มีผู้เข้าชมงานจำนวนราว 20,000 คน เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ สจล. สู่การเป็นเจ้าแห่งนวัตกรรมระดับโลก

สจล. ได้รับอนุมัติงบ วงเงิน 665 ล้านบาท จากโครงการ “สลากการกุศล” เพื่อสมทบทุนก่อสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (KMCH) : King Mongkut Chaokhun Thahan Hospital) ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ผ่านการเห็นชอบจาก ครม. ได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการ “สลากการกุศล” วงเงิน 665.05 ล้านบาท

เปิดคลิปวิดีโอ “นาดะ โซโซ” บทเพลงสะท้อนความอาลัย “ชินโซ อาเบะ” ผลงานวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สจล. ถ่ายทอดความสัมพันธ์อันยาวนาน ไทย-ญี่ปุ่น

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมไว้อาลัยให้กับนายชินโซ อาเบะ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ด้วยการขับร้องเพลง“นาดะ โซโซ” ซึ่งเป็นหนึ่งในบทเพลงที่ชาวญี่ปุ่นได้นำมาใช้เพื่อร่วมไว้อาลัยให้กับนายชินโซ อาเบะ

สจล. เชิญฟังเสวนา “อนาคตการบินพลเรือนไทย”

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ร่วมกับ เครือข่ายวิชาการด้านการบินพลเรือน เชิญชวนหน่วยงานและผู้ที่สนใจร่วมงานเสวนาระดมความคิดเห็นที่มีต่อ “ร่างประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน เรื่อง นโยบายด้านการบินพลเรือนของประเทศ พ.ศ. 2565-2580” เพื่อร่วมกันหารือแนวทางขับเคลื่อนนโยบายด้านการบินพลเรือนกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง