สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ซิสทรอนิกส์ และ เคพีไอ อินโนเวชั่น

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด และบริษัท เคพีไอ อินโนเวชั่น จำกัด ทางเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) และส่งเสริมกันให้นำองค์ความรู้ การวิจัย พัฒนาทางวิชาการ และผลิตบุคลากร ไปร่วมขยายผลสู่เชิงพาณิชย์