สปสช.กทม. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้และผู้รับบริการระดับเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ประจำปี 2564

สปสช.กทม.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้และผู้รับบริการระดับเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ประจำปี 2564 โดยการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook (Live) รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม. ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น.