สปท. เห็นชอบกฎหมายควบคุมสื่อมวลชน, ครอบคลุมทั้งสื่อออนไลน์และแฟนเพจ

สปท. เห็นชอบกฏหมายควบคุมสื่อมวลชน ยกสื่อต้องมีใบรับรองวิชาชีพสื่อ ขณะเดียวกันหมายรวมการทำงานของเว็บไซต์และแฟนเพจว่า เป็นสื่อมวลชนเช่นกัน