สภาองค์กรของผู้บริโภค เรียกร้อง: ถึงเวลาแก้กม.ซื้อขายออนไลน์ หน่วยงานรัฐสร้างแพลต์ฟอร์มให้ผู้บริโภค

แม้แพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ต่างยืนยันว่ามีการคัดกรองผู้ขายบนแพลตฟอร์มอย่างเคร่งครัด แม้สถาบันการเงินแจ้งว่ามีการยืนยันตัวตนของผู้ประกอบการค้าออนไลน์กับสถาบันในระบบดิจิตอล แม้จะมีการเปิดลงทะเบียน DBD e-register กับกระทรวงพาณิชย์ แม้จะมีหน่วยงานต่างๆ ด้านคุ้มครองและป้องกันความเสียหายที่เกิดกับผู้บริโภค แต่เป็นที่แน่ชัดว่าผู้บริโภคไทยที่ซื้อของในระบบออนไลน์พบว่ายัง “ต้องดูแลตนเอง” ไปจนกว่าจะมีกฏหมายที่ดีพอมาคุ้มครอง