โปรเวสต์ จับมือ สภาแพทย์แผนไทย แนะคนไทยใช้สมุนไพรต้านภัยโควิด -19

การแพทย์แผนไทย เป็นทางเลือกให้กับประชาชน โดยสามารถใช้ร่วมกับ การแพทย์แผนอื่นได้ ต้องเลือกส่วนดีของแต่ละอย่างมาใช้ร่วมกันได้อย่างสูงสุด