ปตท. พร้อม!! เปิด “โครงการวังจันทร์วัลเลย์” นวัตกรรมอัจฉริยะของไทย ผลักดันผู้ประกอบการ สู่ธุรกิจแห่งอนาคต ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จับมือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดโครงการ วังจันทร์วัลเลย์ เมืองนวัตกรรมอัจฉริยะของประเทศไทย เป็นที่ตั้งของ EECi Headquarters บนพื้นที่ 3,454 ไร่ ท่ามกลางธรรมชาติ ซึ่งเป็นเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

อุทยานวิทยาศาสตร์ เชิญร่วมออกบูธในงาน Health Tech Thailand งานมหกรรมนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจการแพทย์และสุขภาพของไทยก้าวกระโดดหลังสถานการณ์โควิด 19 โดยร่วมเป็น Exhibitor ในการนำเสนอนวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ