สสส. ชวนคุณครูและผู้ปกครอง เสริมความรอบรู้ความปลอดภัยบนท้องถนน กับกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ “ขับขี่ศึกษา” ตลอดเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ศกนี้

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ต้อนรับเปิดเทอม เชิญชวนคุณครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ “ขับขี่ศึกษา” เพื่อทำความเข้าใจ พร้อมสนุกไปกับเวิร์กชอปเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพด้านความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Health Literacy) และสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ต่อยอดและขยายผลเกี่ยวกับจราจรปลอดภัยรอบด้าน

สสส. สานพลัง ภาคีเครือข่าย จัดเวทีสูงวัย ‘รู้ทันสื่อการเมือง’ ขานรับกระแสเลือกตั้ง 66 มุ่งเป้าผู้สูงวัยกว่า 12 ล้านคน รู้เท่าทันข่าวลวงทางการเมือง

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2566 ที่ THA Town Hall อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ กลุ่มคนตัวดี บริษัท ทำมาปัน จำกัด ร่วมกับ ศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้งอายุ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีรู้ทันสื่อการเมือง “นโยบายขอเสียงผู้สูงอายุ” รับมือกระแสนโยบายหาเสียงชวนเชื่ออย่างมีสติและรู้เท่าทัน ก่อนเลือกตั้ง ปี 2566

สสดย. ร่วมกับ สสส. เปิดเวทีถกปัญหาความรุนแรงผ่านสื่อ ยกความปลอดภัยของเด็กเป็นวาระแห่งชาติ

เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สมาคม คลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส จัดงานเสวนาเรื่อง “สื่อกับความรุนแรง : ความรับผิดชอบร่วมของใคร…” เพื่อให้สังคมตระหนักถึงปัญหา และหาทางออกร่วมกัน เพื่อลดความสูญเสียที่จะตามมา

มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา ไอเดียเก๋!!! จัดทำ “การ์ดเติมสุข” ให้เป็นเครื่องมือฝึกสติง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน พร้อมจัดเวิร์กช็อป “วันนี้เป็นวันดีของชีวิต” แนะแนวการใช้ สนับสนุนโดย สสส.

ในยุคสมัยที่เราเรียกกันว่า “ยุคดิจิทัล” สังคมถูกผูกติดกับเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน วิถีชีวิตของผู้คนถูกกลืนไปกับความเร่งรีบแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว หลายคนกลายเป็นโรคที่รออะไรไม่ได้ สมาธิสั้น หงุดหงิด หัวร้อนง่าย ซึ่งเป็นผลพวงจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทำให้มนุษย์เราบางครั้งแทบจะไม่ได้อยู่กับตัวเอง สำรวจใจตัวเองกันมากขึ้นเรื่อยๆ

สสส. เปิดตัวแอปพลิเคชัน Line OA “ปันกันอิ่ม” แบ่งปันสะพานบุญ ช่วยคนทุกข์ยากอิ่มท้อง อิ่มใจ ผ่านการเป็น “ผู้ให้-ผู้รับ”

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2566 ที่ลานภัตตศาลา หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนโมกข์กรุงเทพฯ มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และบริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด เปิดตัวแอปพลิเคชัน Line OA “ปันกันอิ่ม” สร้างระบบแบ่งปันสู่โลกออนไลน์ ตอบโจทย์สังคมยุคดิจิทัล อำนวยความสะดวกทั้งผู้ให้และผู้รับ แบ่งปันความอิ่มกันได้อย่างรวดเร็ว

พบเด็กอ้วนเกือบ 400 ล้านคนทั่วโลก สสส. สานพลัง กทม. – ภาคีเครือข่าย เดินหน้าโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน ปี 4 ผุด 23

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร, สำนักโภชนาการ, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานบริหารแผนงานอาหารและโภชนาการ, เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน , เครือข่ายคนไทยไร้พุง และเครือข่ายลดบริโภคเค็ม

1 2 4