รัฐ-เอกชน จังหวัดอุบลราชธานี มอบแอลกอฮอล์ 70% และอุปกรณ์ด้านสาธารณสุข สู่พี่น้อง 2 แขวง สปป.ลาว

รัฐ-เอกชน จังหวัดอุบลราชธานี รวมใจต้านภัยโควิด-19 มอบแอลกอฮอล์ 70% และอุปกรณ์ด้านสาธารณสุข สู่พี่น้อง 2 แขวง สปป.ลาว