หุ่นยนต์อัจฉริยะพร้อมสร้างอุตสาหกรรมก่อสร้างที่รวดเร็ว สะอาด และทำกำไรได้มากกว่า

มีการสนับสนุนการลงทุนด้านหุ่น ยนต์ อุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมการก่อสร้างเพิ่มมากขึ้นไปทั่วโลก เราได้เห็นศักยภาพของหุ่นยนต์ที่มีอยู่แล้วในการทำให้อุตสาหกรรมปลอดภัยและมีความคุ้มทุนมากขึ้น ช่วยพัฒนาความยั่งยืน แก้ไขคุณภาพ และลดของเสียลงได้