อาหารที่ควรกินก่อน และหลังออกกำลังกาย เพื่อให้ได้สุขภาพที่ดี

การออกกำลังกายเป็นประจำมีข้อดีมากมาย ไม่ว่าจะช่วยให้สุขภาพดี เจ็บป่วยน้อยลง อีกทั้งช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ ได้อีกด้วย แต่ทั้งนี้การออกกำลังกายควบคู่กับการเลือกกินอาหารให้เหมาะสม ทั้งอาหารที่กินก่อนออกกำลังกาย และอาหารที่กินหลังออกกำลังกาย จะช่วยให้การออกกำลังกายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น