อุปกรณ์ช่วยเดินเพื่อกายภาพบำบัด (GAIT TRAINER) รุ่น Dynamico

DYNAMICO อุปกรณ์ฝึกเดินที่มีความปลอดภัยและได้รับมาตรฐานระดับสากลซึ่งจะช่วยพยุงผู้ป่วยในการฝึกเดินหรือทำกายภาพบำบัดการเดินทั้งภายในและภายนอกอาคาร ช่วยลดภาระผู้ดูแล อุปกรณ์ถูกออกแบบมาให้มีสมดุลที่ดี