“ไวไว” ลงพื้นที่มอบของใช้จำเป็นแก่ครอบครัวเด็กเก่ง จากรายการ “เก่งจริงชิงค่าเทอม”

ไวไว” นำทีม “ทำวันนี้ ทำไวไว” ลงพื้นที่มอบผลิตภัณฑ์เครือไวไว พร้อมอุปกรณ์การศึกษาและของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพ ให้แก่ครอบครัว เด็กหญิงบุญญาทรัพย์ มะลิลี – น้องกัญจน์