บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเก้าอี้ จำนวน 700 ตัว รวมมูลค่า 150,000 บาท ให้ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเก้าอี้ จำนวน 700 ตัว รวมมูลค่า 150,000 บาท ให้ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ารับวัคซีน