พาไป! ท่องตลาดโลก 4 ปี กับสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ SPU

หลายคนอาจสงสัย การเรียนสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีในระดับมหาวิทยาลัย ต้องเรียนอะไรบ้าง! วันนี้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะพามาค้นหาคำตอบกันนะครับ!