แคสป้า และ SSS ร่วมส่ง Rescue T1 รถพยาบาลพันธุ์แกร่ง เสริมทัพ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

แคสป้า และ SSS มอบ RESCUE T1 รถพยาบาลพันธุ์แกร่ง ให้ทางโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ได้ใช้งานช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19