‘ลิ้นหัวใจเนื้อเยื่อ’ เทคโนโลยีใหม่ทางการแพทย์ที่คิดค้นพัฒนาล่าสุด ช่วยยืดระยะเวลาในการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจซ้ำ ได้นานสูงสุดถึง 30 ปี

‘โรคหัวใจและหลอดเลือด’ ภัยเงียบที่คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกเป็นอันดับ 1 หรือคิดเป็น 32% ของการเสียชีวิตทั้งหมดของคนทั่วโลก ข้อมูลล่าสุดจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ในปี 2563 พบว่าผู้ป่วยกลุ่ม ‘โรคหัวใจและหลอดเลือด’ เสียชีวิตต่อปี สูงถึง 17.9 ล้านคน ขณะที่ประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข พบว่าในปี 2561 คนไทยป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สูงถึง 432,943 คน