ชมรมโรงแรมกักตัวทางเลือกประเทศไทย เตรียมเปลี่ยน 54 โรงแรม เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด-19 รองรับได้กว่า 10,000 เตียง

ชมรมโรงแรมกักตัวทางเลือกประเทศไทย (ASQ/ALQ Club Thailand) ปรับเปลี่ยน 54 โรงแรม เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด -19 (COVID-19) รองรับผู้ป่วยได้กว่า 10,000 เตียง